آسانسور بدون موتور خانه

نوامبر 17, 2018
MRL-Elevator

آسانسور بدون موتور خانه یا MRL

آسانسور بدون موتور خانه به آسانسوری گفته می شود که در آن ها سیستم آسانسور فاقد موتور خانه می باشند و از این رو کلیه تجهیزات […]