افق آسانبر مهر آذر

سپتامبر 10, 2019
lift_mechanic

آسانسور در تبریز

آسانسور ها اتاقک های متحرکی می باشند که به وسیله ی آن افراد از طبقه ای به طبقه ی دیگر جابه جا می شوند و این […]