دسامبر 4, 2018
Heavy duty escalators

پله های برقی  Heavy duty  

پله های برقی از جمله ی پر کاربردترین سیستم های برقی می باشند که به طور عمودی افراد را جابه جا می کنند و نقش بسیار […]