عوامل موثر در سرعت آسانسور

دسامبر 8, 2018
حداکثر سرعت آسانسورها

حداکثر سرعت آسانسور

آسانسور وسیله ی بالا بر می باشد که در ساختمان ها و مناطق تجاری و تقریبا در تمامی سازه های بلند مرتبه به کار می رود […]