نوامبر 28, 2018
کابین آسانسور

عوامل موثر در لرزش کابین آسانسور

آسانسور ها وسیله ی حمل افراد می باشند که هر گونه خطا و لرزش در آن ها موجب ترس و نگرانی افراد می باشد . از […]